Service menu right

Apparatuur met verminderd grondstoffenverbruik

Meer artikelen
| Gewijzigd op:8 januari 2020

a. bestemd voor: het verminderen van het verbruik van grondstoffen, waarbij:
- de vermindering wordt gerealiseerd met een voor de toepassing nieuwe techniek of nieuw werkingsprincipe,
- de vermindering niet wordt gerealiseerd door recycling,
- het niet primair vermindering van waterverbruik betreft,
- de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel vijf jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van de investering in een minder milieuvriendelijk bedrijfsmiddel volgens stand van de techniek in Nederland, en
- wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is voor het verminderen van het verbruik van grondstoffen, met uitzondering van apparatuur ter vermindering van waterverbruik en 3D-printers in tandartsen- en tandtechniekpraktijken.

Toelichting: Voorbeelden van apparatuur voor vermindering van het verbruik van grondstoffen zijn voorzieningen voor, kringloopsluiting, verwaarden van reststromen, refurbishment, diensteneconomie, van eenmalige naar meermalige verpakkingen, installaties voor hergebruik van onderdelen of producten, 3D-printers (uitgezonderd toepassing in de tandheelkunde), procesintensificatie (zoals micro - en spinning disc reactoren) en voorzieningen om paraffineresten uit schepen in te zetten als product.
Zie bedrijfsmiddel A 1240 voor investeringen in waterbesparende installaties. Zie bedrijfsmiddel A 1400 en verder voor investeringen in recycling van grondstoffen en water.