Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

a. bestemd voor: het produceren van verpakkingen of (onderdelen van) producten welke tijdens de afvalfase gemakkelijker te traceren of scheiden en recyclen zijn, door:
1. verpakkingen of (onderdelen van) producten tijdens de productiefase te voorzien van in de verpakking of (onderdelen van) het product geperste watermerken, welke informatie bieden over het materiaalgebruik, de samenstelling en al dan niet de herkomst van de verpakking of het product, of
2. (onderdelen van) producten tijdens de productiefase te voorzien van een tracker, waarbij de producent het product in de afvalfase terugneemt en het product wordt gerecycled, gerefurbished of hergebruikt,

b. bestaande uit:
1. met betrekking tot onderdeel a, punt 1: een matrijs en al dan niet aanpassingen van bestaande productieapparatuur, of
2. met betrekking tot onderdeel a, punt 2: (aanpassing van) productieapparatuur die technisch noodzakelijk is voor het aanbrengen en volgen van de trackers.

Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 1410 voor afvalscheidingsinstallaties voor kunststoffen op basis van watermerken of trackers.

Service menu right