Bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

a. bestemd voor: het vervoer van goederen over de openbare weg of op bedrijfsterreinen met een bakwagenchassis of een trekker, die niet is voorzien van een aardgasmotor of elektromotor, en die behoort tot de Europese voertuigcategorie N2 of N3,
- met een aandrijfgeluid van ten hoogste 71 dB(A), en
- waarvoor een QuietTRUCK-certificaat van Piek-Keur is afgegeven,

b. bestaande uit: een bakwagenchassis of trekker.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek.Toelichting: Met bovengenoemde geluidseis komt niet iedere Quiet Truck in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is.
Zie de bedrijfsmiddelen F 3116 en E 3117 voor bakwagenchassis en trekkers met een elektro- of aardgasmotor.

Service menu right