Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie)

a. bestemd voor: het bij bestaande koelinstallaties vervangen van behandeling van koelwater met chloor of chemicaliën, door ontsmetting en al dan niet ontkalking van koelwater met:
1. ozonoxidatie,
2. elektrolyse,
3. uv-bestraling, of
4. een combinatie van de bovenstaande technieken, en
waarbij onder punt 1 tot en met 4 geldt dat,
- het behandelde koelwater wordt gerecirculeerd in de betreffende koelinstallatie, en
- indien een antiscalant wordt toegepast, deze antiscalant een biopolymeer is,

b. bestaande uit: oxidatiereactor(en) en apparatuur voor het genereren van ozon, een elektrolysereactor of een uv-bestralingsunit.

| Gewijzigd op: 11 juni 2020