Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit of boomteelt | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit of boomteelt


a. bestemd voor: het tegengaan van erfafspoeling bij een bedrijf in de akkerbouw, veehouderij of bloembollen-, fruit- of boomteelt met een erf dat voldoet aan de eisen van de Maatlat Schoon Erf MSE 3, wat blijkt uit een (ontwerp)certificaat MSE 3 dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie hiervoor geaccrediteerde organisatie, en waarbij binnen twee jaar na afgifte van het ontwerpcertificaat MSE 3 een MSE 3 certificaat wordt overgelegd, dan wel binnen 3 jaar een MSE certificaat wordt overgelegd volgens de op dat moment geldende Maatlat Schoon Erf en de bijbehorende criteria, beoordelingsrichtlijnen en aanvullende besluiten,

b. bestaande uit: voorzieningen voor een emissiearm erf.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste de volgende bedragen in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen uitgaande van de eenheden zoals vermeld op het certificaat MSE 3:
€ 12.500 per 500 m² erfverharding
€ 30.000 per 500 m² sleufsilo
€ 10.000 per 100 m² mestsilo
€ 15.000 per wasplaats
€ 1.500 per 500 m² erfverharding infiltratievoorziening
€ 1.250 per 500 m² erfverharding opvangput voor hergebruik van regenwater in combinatie met erfverharding, niet zijnde perssappenopvang
€ 175 per 10 m² overkapping in combinatie met sleufsilo, mestsilo, wasplaats, koepad of dierverblijven op het erf
€ 10.000 per 100 m² composteervoorziening
€ 4.750 per automatische inwendige reiniger voor spuitmachines
€ 3.000 per vulplaats voor spuitapparatuur
€ 2.500 per straatkolk met opvangput bij koepaden/dierenverblijven op het erf
€ 25.000 per ontsmettingsinstallatie voor bloembollen (inclusief voorzieningen op transportwagens)
€ 900 per set droogrijmatten voor een ontsmettingsinstallatie voor bloembollen of behandelingsinstallatie voor fruit
€ 350 per kunststof kist voor fruitteelt
€ 4.400 per opvangvoorziening voor naoogstbehandeling van fruit
€ 5.400 per zuiveringsvoorziening voor fruitsorteerinstallaties
Investeringen in een emissiearm erf kunnen uitsluitend in zijn geheel voor bedrijfsmiddel B 2341 worden gemeld.

Toelichting: Het certificatieschema Maatlat Schoon Erf is beschikbaar op de website www.maatlatschoonerf.nl. Op deze website zijn tevens te vinden de geldende criteria, beoordelingsrichtlijnen, aanvullende besluiten en een module voor het berekenen van het maximale bedrag dat in aanmerking komt.

| Gewijzigd op: 23 juli 2020