Fosfaatabsorptie met ijzerzand in de bloembollenteelt

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

a. bestemd voor: het voorkomen van afspoeling van fosfaat via het drainwater van bloembollenpercelen door absorptie aan ijzerzand door toepassing van:
1. met ijzerzand omhulde drains in het perceel,
2. ijzerzand als absorberende laag in het perceel, of
3. ijzerzand in een aan een bloembollen perceel grenzende oever of watergang,

b. bestaande uit: met ijzerzand omhulde drains of toepassing van ijzerzand in de watergang, een waterberging in een krattensysteem of een bassin op het perceel.

Service menu right