Installatie voor het ontzouten van drain(age)water in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

a. bestemd voor: het aantoonbaar vaker recirculeren van drain(age)water binnen het teeltproces ten opzichte van de bestaande situatie, door het verbeteren van de verwijdering van (natrium-)zouten, waardoor de lozing van drain(age)water verminderd of vermeden wordt,

b. bestaande uit: een installatie voor het verwijderen van zouten en al dan niet meetapparatuur.

Service menu right