Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

a. bestemd voor: de lokale productie van industrieel waterstof of waterstof voor vervoerstoepassingen, waarbij:
1. de waterstof gemaakt wordt uit biogas of biobrandstof, of
2. de vrijkomende CO2 nuttig wordt toegepast of wordt opgeslagen,

b. bestaande uit: een reformer-reactor en een waterstofzuiveringseenheid.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

Service menu right