Service menu right

Loodvrij accupakket voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen

a. bestemd voor: het met een in het voertuig ingebouwd accupakket dat geen lood bevat voorzien in de energiebehoefte van:
1. een gebruikt voertuig als bedoeld in de bedrijfsmiddelen F 3106, G 3107, F 3108, E 3110, D 3111, D 3112, A 3113 of F 3116,
2. een gebruikt gekoeld voertuig als bedoeld in bedrijfsmiddel A 3191,
3. een gebruikt mobiel werktuig als bedoeld in de bedrijfsmiddelen F 3413, B 3415, F 3416 of F 3417, of
4. een gebruikte elektrische of hybride trein als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3510,

b. bestaande uit: een accupakket en al dan niet een snellaadsysteem.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 30.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

| Gewijzigd op: 11 juni 2020