Service menu right

Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen

Meer artikelen
| Gewijzigd op:8 januari 2020

a. bestemd voor: het elektrisch laden van accu’s van uitsluitend eigen lichte voertuigen of vaartuigen, die zijn voorzien van een geheel of gedeeltelijk elektrische hoofdaandrijving, en waarbij:
- het geen voertuigen betreft behorende tot de Europese voertuigcategorie M2, M3, N2 of N3, en
- het oplaadpunt is opgesteld op het eigen bedrijfsterrein,

b. bestaande uit: een oplaadsysteem en al dan niet de volgende onderdelen: een ontlaadsysteem, een meet- en regelsysteem, een lockerkast met een stroomafnamepunt per locker en een stekkerherkenningssysteem, en met uitzondering van zonnepanelen.

Toelichting: Onder voertuig wordt hier ook verstaan fiets of bromfiets. Zie F 3721 voor oplaadpunten voor zware elektrische voertuigen.