Software voor duurzame productontwikkeling

Meer artikelen
| Gewijzigd op:3 januari 2019

a. bestemd voor: het, door een kmo, verduurzamen van producten op basis van ontwerpsoftware, die ten minste vier van de volgende milieuparameters inzichtelijk maakt:
1. fosfaatemissie,
2. SOx-emissie,
3. NOx-emissie,
4. CO2-emissie,
5. watergebruik,
6. energiegebruik,
7. recycling van materialen of hergebruik van componenten, of
8. materiaalbesparing,

b. bestaande uit: ontwerpsoftware.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 6.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.Toelichting: Met kmo wordt bedoeld een kleine of middelgrote onderneming.

Service menu right