Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorzieningen voor nullozing in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)


a. bestemd voor: het realiseren van nullozing in een bestaande tuinbouwkas,
- waarbij drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater niet meer wordt geloosd op oppervlaktewater of het riool, wat wordt aangetoond door een verklaring van of correspondentie met het bevoegd gezag, en
- bij substraatteelt deze afvalwaterstromen bovendien niet in of op de bodem worden geloosd,

b. bestaande uit: voorzieningen zoals filters, meetapparatuur, opvangbassins, meetapparatuur en leidingwerk ten behoeve van het realiseren van nullozing.

Icoon Circulaire Economie
| Gewijzigd op: 20 juli 2020