Service menu right

Waterbesparende installatie

Meer artikelen
| Gewijzigd op:10 mei 2019

a. bestemd voor: het verminderen van de inname van water voor gebruik als koel-, spoel- of proceswater, waarbij:
- het geen koelinstallatie betreft welke gebruik maakt van koudemiddelen,
- de terugverdientijd van het bedrijfsmiddel drie jaar of meer bedraagt, uitgaande van de bijkomende investeringskosten en het saldo van de
operationele baten en lasten (niet zijnde financieringslasten) ten opzichte van een vergelijkbare, minder milieuvriendelijke investering die zou zijn
gedaan zonder milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen, en
- wordt voldaan aan de vereisten genoemd onder paragraaf 2b van deze bijlage,

b. bestaande uit: apparatuur die technisch noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.