MIT Topsector Agri en Food

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de voedselindustrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Agri & Food u verder helpen. Zo kunnen we samen de internationale positie van de topsector verder versterken. Alle aanvragen voor activiteiten onder dit programma dienen te vallen onder één van de kernthema's.

De wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met ruim 2 miljard mensen toe. Daarnaast lijden vandaag de dag 800 miljoen mensen aan chronische honger of gebrek aan goede voeding. We moeten dus meer voedsel produceren dan ooit tevoren.

Tegelijkertijd vragen verschillende trends om ander voedsel. Door de wereldwijd toenemende welvaart, stijgt de vraag naar hoogwaardige eiwitten zoals peulvruchten, zuivel en vlees. Een groeiend aandeel van de bevolking heeft te kampen met dieet-gerelateerde gezondheidsproblemen (obesitas, diabetes) en steeds vaker kiezen consumenten ook bewust voor gezonder en duurzaam voedsel.

Daarbij blijft de aandacht voor de ecologische houdbaarheid van ons voedselsysteem onverminderd groot. De Nederlandse agrarische sector heeft weliswaar wereldwijd de laagste impact per kilogram voedsel op milieu, klimaat en biodiversiteit, maar verdere verbetering is nodig en ook mogelijk. Daarom is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van klimaatneutrale, weerbare en robuuste productiesystemen waarbij ook circulariteit en het hergebruik van rest- en nevenstromen belangrijk zijn. Ook dierenwelzijn is en blijft een belangrijk topic. De maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan bieden grote economische kansen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we maatschappelijke uitdagingen aan en tegelijkertijd de economische kracht van de sector versterken.

Kernthema's

Binnen het innovatiecontract Agri&Food worden 5 kernthema’s onderscheiden:

  1. Consument en maatschappij
  2. Klimaatneutrale productiesystemen
  3. Gezonde en veilige producten en productieprocessen
  4. Circulaire systemen
  5. Slimme technologie

Alle aanvragen voor activiteiten onder dit programma dienen te vallen onder één van deze kernthema’s. Lees meer over de kernthema's.

Service menu right