MIT Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT

27-03-2020

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de maakindustrie samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT u verder helpen.

De topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM) verbindt de technologische industrie en kennisinstellingen van Nederland in een netwerk van wereldklasse. In dit netwerk werken organisaties en instellingen samen aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Innovatieve producten

De bedrijven in de topsector zorgen voor innovatieve producten en diensten die deze oplossingen economisch mogelijk maken. Het gaat vaak om oplossingen op het gebied van ICT. De bedrijven zijn in alle markten aanwezig: in markten van telecommunicatie en medische instrumenten tot auto’s en satellieten.

HTSM roadmaps

De HTSM roadmaps zijn het hart van de topsector. Ze zijn opgesteld door teams van experts uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Iedere roadmap gaat voor een deelgebied in op de onderliggende sleuteltechnologieën, de maatschappelijke uitdagingen en het economische belang van R&D in publiek-private samenwerking. De kennis- en innovatieagenda van het topteam Dutch Digital Delta geeft inzicht in de opbouw en samenhang van het ICT-gedeelte van het missiegedreven kennis- en innovatieconvenant 2020–2023

Bijdrage HTSM en ICT aan KIA's

HTSM en ICT leveren onmisbare bijdragen aan alle Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) binnen het missiegedreven Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020–2023. Dit zijn de KIA's: Klimaat & Energie, Circulaire Economie, Toekomstbestendige Mobiliteitssystemen, Landbouw, Water & Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën, Maatschappelijke Verdienvermogen.

KIA Sleuteltechnologieën

Inhoudelijk overlappen HTSM en ICT helemaal of voor een deel met de technologieclusters in de KIA Sleuteltechnologieën: Chemical Technologies, Digital Technologies, Engineering & Fabrication Technologies, Photonics & Light Technologies, Advanced Materials, Quantum Technologies, Life Science Technologies, Nanotechnologies.

Van kennis naar commercieel haalbare producten

De mkb-innovatieagenda HTSM/ICT heeft een aantal valorisatiedoelen. Zo is het doel om bij bedrijven te komen van kennis tot het daadwerkelijk op de markt brengen van een product of dienst. Maar ook gaat het om het bevorderen van startups/spin-offs, brede kennisverspreiding via bestaande bedrijven, opschalen van nieuwe producten/diensten/methodieken en de ontwikkeling van menselijk kapitaal op alle niveaus.

Meer weten?

De thema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen, inclusief een toelichting, vindt u in of via de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.