MIT-regeling Topsector Life Sciences & Health | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-regeling Topsector Life Sciences & Health

06-04-2020

Wilt u als mkb-ondernemer in Life Sciences & Health samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Life Science & Health u verder helpen.

Onderzoek wijst uit dat het meest gezonde mkb het innovatieve mkb is. Het is dus van groot belang dat u als mkb'er samenwerkt met kennis- en innovatie-instellingen zoals universiteiten, hogescholen of bijvoorbeeld TNO. Dit geldt natuurlijk ook als u handelt in producten en diensten voor gezondheid en zorg. 

Missies voor gezondheid en zorg

De MIT-subsidieregeling richt vooral op innovaties die aansluiten bij de gezondheid- en zorgmissies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het overkoepelende doel hierbij is dat in 2040 alle Nederlanders tenminste 5 jaar langer in goede gezondheid leven. Daarnaast is het de bedoeling dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% afnemen. Dit geheel is verdeeld in 4 aparte gezondheid- en zorgmissies: 

  • Missie 1: In 2040 is de ziektelast door een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
  • Missie 2: In 2030 wordt zorg 50% meer of vaker in de eigen leefomgeving georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen. Dit in plaats van zorg in zorginstellingen.
  • Missie 3: In 2030 is er een toename van 25% onder de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking die naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.
  • Missie 4: In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Missies behalen met innovatie

Om deze missies waar te maken, zijn innovatieve producten en diensten nodig die behoren tot een van de technologische innovatiethema's. Voor uw MIT-aanvraag is het van grote meerwaarde dat de beoogde innovaties niet een doel op zich vormen, maar ook overduidelijk bijdragen aan de doelstellingen van de VWS-missies en het overkoepelende doel.

Meer weten?

De innovatiethema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen, inclusief een toelichting, vindt u in of via de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.