Open voor aanvragen

MIT-regeling Topsector Logistiek

Gepubliceerd op:
9 april 2013
Laatst gecontroleerd op:
14 juni 2022

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de logistiek samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling u verder helpen.

De ambitie waarop de Topsector Logistiek haar activiteiten wil richten is concurrerende, duurzame en veilige logistiek. Voor de logistieke sector is er een dubbele missie:

 • Logistiek draagt maximaal bij aan de maatschappelijke uitdagingen (met nadruk op energietransitie en duurzaamheid) en bevordert tegelijkertijd innovaties.
 • Het zorgt voor de aanpassing van nieuwe technologieën, om zo de economische slagkracht en het verdienvermogen van Nederlandse logistiek te verbeteren.

Concurrentie

Met concurreren bedoelen we enerzijds het vergroten van de economische slagkracht van logistiek als sector. Anderzijds gaat het ook om het concurreren als dienstverlener voor andere sectoren, internationale handel en vestigingsklimaat. We willen hierin winstgevend, innovatief en internationaal vooraanstaand zijn. De huidige inzet om als Nederland een internationale toppositie te hebben blijft volledig van kracht. Hierbij gaat het specifiek om een toppositie:

 1. in de afwikkeling van goederenstromen;
 2. als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten;
 3. als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladend en logistiek bedrijfsleven.

Duurzaamheid

Met duurzaamheid in de logistiek bedoelen we zowel het bijdragen aan een efficiëntere logistiek, als een vermindering van uitstoot, geluid en stank tijdens logistiek en transport.

Veiligheid

Bij veiligheid gaat het om alle (maatschappelijke) dimensies van veiligheid in relatie tot logistiek en transport. Hiermee bedoelen we:

 • verkeersveiligheid als we het hebben over de (stedelijke) omgeving;
 • ladingveiligheid;
 • externe veiligheid (bijvoorbeeld als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen);
 • criminaliteit en veilig datagebruik en -beheer;
 • veiligheid van digitale systemen (cybersecurity) et cetera.

Mkb-projecten binnen de inhoudelijke thema's

De innovatieagenda voor logistiek geeft de mogelijkheden aan voor het stimuleren van innovatieactiviteiten voor u als mkb'er in de logistieke sector. Het beschrijft de mogelijkheden voor het indienen van mkb-projecten binnen een aantal inhoudelijke thema's. Heeft u als mkb'er ideeën of oplossingen die aansluiten op één of meerdere thema's, dan kunt u in aanmerking komen voor ondersteuning.

Meer weten?

De thema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen, inclusief een toelichting, vindt u in of via de Staatscourant.

Vragen over MIT Logistiek?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?