MIT Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

06-04-2020

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Tuinbouw en Uitgangsmaterialen u verder helpen.

De Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale, maatschappelijke uitdagingen voor de tuinbouw en voeding, en een groene omgeving. De inzet van de topsector voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties is verdeeld in de volgende 4 thema's:

 1. Duurzame Plantaardige Productie: (stress)bestendig uitgangsmateriaal, ecologische houdbaarheid, gezonde bodem, plantgezondheid en biodiversiteit.
 2. Consument, Markt & Maatschappij: aankoop en consumptie van duurzame, veilige en gezonde producten, informatie en transparantie, consumentenvertrouwen, (nieuwe) groene grondstoffen, schoon en efficiënt transport, vermindering van voedselverspilling en duurzame verpakkingen.
 3. Energie & Water: energie- en waterefficiënte productie en aanpassing aan de klimaatverandering.
 4. High Tech & Digitale Transformatie: ICT/Big Data, robots, sensoren, innovatieve materialen en andere technologieën die bijdragen aan versnelling van veredelingsprocessen (zoals fenotypering), robuust, klimaatslim, circulair produceren (Tuinbouw 4.0) en logistieke processen tot en met de consument.

Bijdrage aan 3 Kennis- en Innovatieagenda's

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen draagt bij aan 3 Kennis- en Innovatieagenda's die hieronder verder worden uitgewerkt.

De KIA Landbouw, Water, Voedsel

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben een gezamenlijke Kennis en Innovatie Agenda opgesteld waarin staat hoe zij de missies gaan oppakken in de jaren 2020–2023. De KIA Landbouw, Water, Voedsel omvat 6 deelmissies. Voor de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn vooral A, B, C en D van belang:

A. kringlooplandbouw;
B. klimaatneutrale landbouw en voedselproductie;
C. klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied;
D. gewaardeerd, gezond en veilig voedsel;
E. duurzame en veilige Noordzee en andere wateren;
F. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.

De KIA Circulaire Economie

De KIACE heeft 2 deelmissies. De 1e is het maximaliseren van de grondstoffenefficiëntie. De 2e is het minimaliseren van de ecologische footprint. 1 van de 5 grondstofketens die voorrang heeft is Biomassa en Voedsel. Voorbeelden van thema's voor Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die hieronder passen zijn:

 • nieuwe materialen;
 • ketenlogistiek;
 • voorkomen van voedselverspilling;
 • behoud van waardevolle voedingsstoffen voor planten, zoals het verbeteren van de waterzuivering.

De KIA Gezondheid & Zorg

De KIA Gezondheid & Zorg richt zich op vermindering van de ziektelast door een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving. Vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen dragen we daar voor een belangrijk deel aan bij met gezonde voeding en een groene, gezonde leefomgeving. Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

 • het verbeteren van omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid fijnstof;
 • het verminderen van stress;
 • het stimuleren van beweging;
 • sociale contacten;
 • zingeving.

Meer weten?

De thema's waarin u binnen deze topsector kunt indienen, inclusief een toelichting, vindt u in of via de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.