MIT Topsectoren Chemie, Biobased Economy en Energie

Wilt u als mkb-ondernemer binnen de chemische industrie of energiesector samenwerken en innoveren? Dan kan de MIT-regeling Chemie en Energie u verder helpen.

Innovatie in chemie, biobased economy en energie

Zo kunt u binnen de topsectoren samen werken aan een overgang naar een groene chemie en een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. Door de lastige beschikbaarheid en het opraken van grondstoffen moet de chemische sector op zoek gaat naar nieuwe oplossingen.

Dat biedt mogelijkheden voor een overgang naar een groene chemie. De industrie neemt een leidende rol in het op een duurzame en milieuvriendelijke wijze gebruiken van grondstoffen.

De Topsector Energie ziet energie-innovatie als essentieel om de doelen van groen en groei te halen. Op de korte termijn (2020) zorgt energie-innovatie voor kostenbesparing. Op de lange termijn (2050) draagt de ontwikkeling van nieuwe technieken bij aan de transitie naar een CO2 arme Nederlandse energiehuishouding.

Voorwaarden

In het Mkb-Innovatiestimuleringsplan Topsectoren (MIT) Chemie en Energie (incl. BBE) 2018 kunt u lezen hoe u gebruik kunt maken van de MIT-regeling. Alle aanvragen voor activiteiten onder dit programma dienen te vallen onder één van deze thema's.

Service menu right