Tips voor succesvolle MIT-aanvraag

Meer artikelen
MIT regeling header

Een goede voorbereiding is van groot belang. We geven u tips voor een succesvolle aanvraag.

R&D aanvragen worden volgens het tenderprincipe afgehandeld. Dat betekent dat alle volledige aanvragen die tot 7 september 2017 (uiterlijk 17.00 uur) zijn ontvangen worden beoordeeld en gerangschikt.

Tips voor een grotere slaagkans voor een R&D samenwerkingsproject

 • Wacht niet tot het laatste moment met indienen van uw aanvraag;
 • Gebruik de loketwijzer om te bepalen in welke regio u uw aanvraag moet indienen;
 • Als u niet terecht kunt bij uw eigen regio stuurt de loketwijzer u door naar het landelijke vangnet bij RVO.nl;
 • Zorg dat uw project past binnen een thema van een topsector;
 • Schrijf een concreet innovatieverhaal en vermijd aannames;
 • Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden;
 • Breng risico’s in kaart: benoem technische en economische risico’s;
 • Gebruik het template projectplan. Dat vindt u binnenkort op mijnrvo onder 'Aanvragen';
 • Maak gebruik van het eLoket: dat helpt om alle informatie aan te leveren die nodig is;
 • Vraag op tijd een eHerkenningsmiddel aan welke u nodig heeft om in te loggen op het eLoket;
 • Zorg voor een aanmelding-en machtigingingsformulier dat door alle deelnemers in het samenwerkingsverband is ondertekend;
 • Maak gebruik van ondersteuning van regionale ontwikkelmaatschappijen of de KvK in uw regio;
 • Kijk op www.volginnovatie.nl voor voorbeelden van eerder gehonoreerde projecten;
 • Controleer of uw innovatie al bestaat: doe een zoektocht in octrooien; Octrooicentrum Nederland kan u helpen met bijvoorbeeld workshops en advies;
 • Lees ervaringen en tips van andere ondernemers in het boekje 'Mkb innoveert'. U vindt dit boekje bij Publicaties MIT;
 • Zie MIT als stimulans voor een bestaande ambitie, niet als drijfveer voor een project;
 • Vraag iemand met ervaring met de MIT.

Service menu right