Voortgang MIT

Wilt u wijzigingen of de voortgang van uw project doorgeven? Op deze pagina vindt u de informatie die van belang is voor uw lopende MIT-project.

Wijzigingen in lopende projectplannen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in uw projectplan? Dan is het van belang dat u de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) daarvan op de hoogte stelt. Uw ingediende projectplan is bij de start door ons getoetst. Het is belangrijk dat u deze plannen zo precies mogelijk uitvoert.

Wijzigingsverzoek indienen:

  • Verandering in projectplan
  • Verandering in begroting

Het niet doorgeven van wijzigingen in uw projectplan kan leiden tot sancties zoals (gehele of gedeeltelijke) terugvordering van uw subsidie.

Wijzigingsformulieren

U vindt de wijzigingsformulieren op mijn.rvo.nl per instrument waarvoor u een aanvraag kan of kon indienen.

 

Voortgang

Voor de verplichtingen omtrent de voortgang van uw project en de uitbetaling van voorschotten zijn 2 zaken van belang:

  • De projectduur
  • Het toegezegde subsidiebedrag van de aanvrager en de overige deelnemers

Wanneer wel een voortgangsrapportage?

U bent verplicht uw voortgang te melden wanneer:

  • Een project 14 maanden of langer duurt
  • aanvrager/deelnemer meer dan € 25.000,- ontvangt
RVO.nl verwacht van u een voortgangsrapportage 12 maanden na de startdatum van uw project. U vult hiervoor het formulier Voortgang meerjarig project in.
Deze stuurt u per e-mail of post op.
 

Wanneer geen voortgangsrapportage nodig?

U bent niet verplicht een rapportage in te dienen wanneer:

  • Een project korter loopt dan 14 maanden
  • de subsidieontvangers € 25.000,- of minder subsidie ontvangen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan gedurende de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.

Voorschotten

Hierbij geldt dat de deelnemers die een subsidie toegezegd hebben gekregen van € 25.000 of minder in één keer een voorschot van 100% krijgen uitbetaald. De deelnemers met een hoger subsidiebedrag krijgen voorschotten tot 90% uitbetaald volgens een schema dat u kunt vinden in de subsidiebeschikking.

Algemene informatie

Alle informatie over lopende projecten kunt u vinden op de pagina:
Subsidie spelregels lopende projecten.
Informatie over het afronden van projecten kunt u vinden op de pagina:
Subsidie spelregels einde-project.

Downloads:

Service menu right