Veelgestelde vragen over aanvragen MKB Idee

Veelgestelde vragen

Hoe en wanneer dien ik een aanvraag voor MKB Idee in?

U vraagt via eLoket aan op mijn.rvo.nl.

U kunt aanvragen vanaf 3 september indienen. Deze moeten uiterlijk 20 september 2018 om 17.00 uur bij RVO.nl ontvangen zijn.

De aanvrager is verantwoordelijk dat de aanvraag op tijd binnen is bij RVO.nl. Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van een aanvraag. Het duurt 5 werkdagen om een eLoket registratie (eHerkeningsmiddel) te ontvangen.

Hoe groot mag het MKB Idee projectplan zijn?

MKB idee-projectplan mag maximaal 4 pagina's A4 zijn. Dat is een harde eis.

Hoe gedetailleerd moet de begroting zijn? Moeten er offertes bij?

Wij vragen niet om een losse begroting, alleen om de activiteiten en de totale kosten. Onderliggende offertes hoeven niet bijgevoegd te worden.

Heeft een project meer kans op subsidie als het een onderdeel is van een groter project?

Grote en kleine projecten worden op dezelfde wijze getoetst op de rangschikkingscriteria. Mogelijk leveren grote projecten een grotere bijdrage aan de doelstellingen van de regeling, maar dit is niet vanzelfsprekend.

Is de prijs van invloed op de selectie?

Niet direct, het is geen beoordelingscriterium. Maak wel een reële planning en begroting. De commissie spiegelt deze aan de kwaliteit van het project.

Mag één aanvrager 2 verschillende aanvragen indienen die onderling met elkaar te maken hebben?

Een aanvrager mag meerdere aanvragen indienen. Van belang is dat de aanvrager over voldoende capaciteit en know-how beschikt om meerdere projecten uit te voeren.

De kans op honorering zal kleiner zijn als er overlap is of onderlinge afhankelijkheid van de aanvragen. De projecten moeten namelijk per traject leiden tot een eindresultaat.

Mag een bedrijf of stichting in oprichting ook aanvragen?

Ja, dat mag. Ten tijde van de eventuele subsidieverlening moet de aanvrager/opdrachtnemer wél ingeschreven staan in het beroepsregister of
in het handelsregister.

Hoe zit het met betaling van de subsidie?

Dit hangt af van de hoogte van de subsidie per deelnemer:

  • Onder de € 25.000: 100% voorschot binnen 2 weken na subsidietoekenning
  • Tussen € 25.000 en € 124.999: 90% uitbetaling in termijnen binnen de projectduur, 10% na vaststelling (afloop van het project)

Aan wie wordt de subsidie uitbetaald?

Aan ieder van de deelnemende partijen afzonderlijk.

Mogen we ondernemers een eigen bijdrage vragen?

Dat mag, maar het is niet verplicht.

Wanneer krijg ik bericht of ik voor subsidie in aanmerking kom?

RVO.nl verwacht tussen 10 en 15 december de beschikkingen te versturen.

Zijn er kostensoorten uitgesloten?

Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Zie het kaderbesluit voor een toelichting.

Service menu right