Veelgestelde vragen MKB Idee

Veelgestelde vragen

Wat als de kosten hoger zijn dan het maximumbedrag? Moeten we aantonen die kosten zelf te kunnen dragen?

Dat is wel handig, maar niet nodig. Maak in ieder geval wel een realistische begroting.

Hoe werkt het met de-minimis verordening en heb ik een de-minimis-verklaring nodig?

Voor de meeste ondernemingen geldt het volgende: Op grond van de reguliere de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van 3 belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert. Deze steun is zo minimaal (de-minimis) dat het weinig tot geen impact heeft op de interne markt. Als dit plafond is bereikt, mag aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend.

De-minimisverklaring invullen en indienen

U dient dan ook een de-minimisverklaring in te vullen, waarmee u aangeeft of, en hoeveel de-minimissteun u in de 2 voorafgaande belastingjaren heeft ontvangen.

RVO.nl heeft een webformulier dat u door het proces heen begeleidt. Hiermee kunt u bepalen of u nog de-minimis steun mag ontvangen.

Wanneer mag ik starten met het project?

Het project mag starten vanaf het moment dat u heeft ingediend. Dit is op eigen risico, het kan zijn dat u geen subsidie krijgt toegekend.

Let op: start wel uiterlijk binnen 3 maanden na aanvraag. Een startbijeenkomst wordt bijvoorbeeld gezien als de start van een project.

 

Is de subsidieregeling voor iedere mkb-ondernemer toegankelijk?

Ja, maar uw projectvoorstel moet gericht zijn op mkb-ondernemers uit technische sectoren. Daarnaast moet het project passen binnen één van de 5 gestelde categorieën. Lees meer over deze sectoren en categorieën.

"65% moet mkb zijn." Mogen de resultaten ook bij het grootbedrijf terecht komen?

Het doel is het oplossen van knelpunten voor mkb-ondernemers. Als de resultaten bij het grootbedrijf terechtkomen en het mkb hier minder profijt van heeft dan heeft dat een lagere ranking tot gevolg.

In hoeverre moet je al potentiële afnemers hebben gevonden voor de projectresultaten?

Dat hoeft niet, maar kan van belang zijn bij de onderbouwing van de projectdoelstellingen.

Hoe groot is de kans dat ik subsidie krijg?

Dat is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij ontvangen, de hoogte van de gevraagde subsidie en van de kwaliteit van uw projectplan in vergelijking met andere plannen die ingediend worden. Er is in totaal € 2.000.000,- subsidie beschikbaar.

Als een project commerciële doelstellingen heeft, speelt dat mee in de ranking?

Als een project bijdraagt aan de regeling én een duurzaam verdienmodel bevat, kan dat in de ranking punten opleveren.

Hoe wordt het budget verdeeld?

De commissie maakt geen onderscheid naar categorieën. De beste projecten ontvangen subsidie.

Als een project niet het gewenste resultaat heeft, krijg ik de subsidie dan wel uitgekeerd?

Ja, een project mag mislukken. Wel moet blijken dat er 100% inspanning is geleverd om het te laten slagen. Treed altijd in overleg met RVO.nl bij substantiële wijzigingen, mogelijk kunt u bijsturen of een andere oplossingsrichting kiezen.

Wat zijn de rapportageverplichtingen?

Dit hangt af van de hoogte van het subsidiebedrag. In de beschikking komt te staan welke verplichtingen op u van toepassing zijn. Een accountantsverklaring is voor deze regeling niet nodig.

Service menu right