Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Budget

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u in de tabel het overzicht.

Landelijk budget

InstrumentBudget
Kennisvouchers€ 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten€ 3,6 miljoen*

R&D-samenwerking (klein en groot in totaal)
R&D-samenwerking (groot)

€ 8,4 miljoen*
Maximaal € 4,2 miljoen*

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

*Op 11 mei 2018 zijn de subsidieplafonds voor Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten verhoogd met respectievelijk € 0,6 en € 1,25 miljoen.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

Aanvragen

Wilt u weten waar u uw aanvraag moet indienen? Via de loketwijzer vindt u het juiste loket. Wat zijn de verschillende instrumenten en de data van openstelling? En wat is de stand van zaken?

Afhandeling MIT in volle gang

Lees meer over de stand van zaken.

MIT-kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten

U kon een aanvraag indienen voor de MIT-kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten van 17 april 2018 (9:00 uur) tot 6 september 2018 (17:00 uur). Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig.

TKI-netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars

U kon voor de TKI-netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars een aanvraag indienen van 17 april 2018 (9:00 uur) tot 28 juni 2018 (17:00 uur). Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig.

MIT-R&D samenwerkingsprojecten

U kon voor de R&D-samenwerkingsprojecten een aanvraag indienen van 2 juli 2018 (9:00 uur) tot 6 september 2018 (17:00 uur). Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig.

Vergeet u niet de eHerkenning tijdig aan te vragen wanneer u deze nog niet heeft. 

Wijzigingen MIT 2018

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2017:

  • Innovatieadviesprojecten zijn komen te vervallen.
  • R&D-samenwerkingsprojecten (groot) worden overal aangeboden.

Voortgang en afronding

Wilt u wijzigingen in of de voortgang uw project doorgeven? Of wilt u uw kennisvouchers overdragen?

Lees meer over de voortgang en afronding van uw project.

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Publicatie

In dit boekje vertellen mkb-ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling hun eigen verhaal. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Wet-en regelgeving

De MIT-regeling voor 2018 is op 28 februari gepubliceerd. Wilt u meer weten? Raadpleeg de officiële publicaties over de MIT.

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Service menu right