Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Meer artikelen
MIT regeling header

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De MIT regeling is nu gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wijzigingen MIT 2017

De belangrijkste wijziging t.o.v. 2016 is een verlaging van het maximale subsidiebedrag voor haalbaarheidsprojecten, deze bedraagt in 2017 maximaal € 25.000.
De exacte invulling voor de budgetten per instrument en regio, alsook de openstaande topsectoren per regio komen op de website zodra de regelingen van de regio's zijn gepubliceerd. De loketwijzer is al aangepast met de meest actuele informatie voor 2017.

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen.

Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. U vindt het boekje onderaan de pagina bij Download.

Download:

Service menu right