Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Budget

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u in de tabel het overzicht.

Landelijk budget

InstrumentBudget
Kennisvouchers€ 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten€ 3,6 miljoen*

R&D-samenwerking (klein en groot in totaal)
R&D-samenwerking (groot)

€ 8,4 miljoen*
Maximaal € 4,2 miljoen*

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

*Op 11 mei 2018 zijn de subsidieplafonds voor Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten verhoogd met respectievelijk € 0,6 en € 1,25 miljoen.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden 5 regio's. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's. Voor de kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) is alleen landelijk budget beschikbaar.

Aanvragen

Binnenkort opent de MIT-regeling weer.

Op mijn.rvo.nl geeft u onder andere wijzigingen en de voortgang door en vraagt u vaststelling aan voor:

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Vergeet u niet de eHerkenning tijdig aan te vragen wanneer u deze nog niet heeft.

MIT in de praktijk

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken.

Of bekijk de projecten die met de MIT zijn gerealiseerd.

Publicatie

In dit boekje vertellen mkb-ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling hun eigen verhaal. Vaak blijkt dat de bijdrage vanuit de MIT-regeling nét dat steuntje in de rug is waardoor een innovatief project wél van de grond komt.

Wet-en regelgeving

De MIT-regeling voor 2018 is op 28 februari gepubliceerd. Wilt u meer weten? Raadpleeg de officiële publicaties over de MIT.

Subsidiespelregels

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruikmaakt van meerdere subsidiebronnen.

Service menu right