Voorwaarden Vroegefasefinanciering mkb-ondernemers | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voorwaarden Vroegefasefinanciering mkb-ondernemers

11-01-2021

Bent u bezig met het onderzoeken van commerciële concepten, het bekijken van welke markt voor uw product geschikt is en het ontwikkelen van de juiste licenties? Die fase noemen we voor het bestaand mkb de vernieuwingsfase. U komt dan mogelijk in aanmerking voor Vroegefasefinanciering.

De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat een idee van de planfase in de startfase komt.

Als u een aanvraag indient en deze wordt gehonoreerd, ontvangt u een geldlening voor een vernieuwingsfasetraject.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een geldlening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het vernieuwingsfasetraject houdt experimentele ontwikkeling in zoals gedefinieerd in internationale verdragen. Dit betreft: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema's of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten.
 • U bent niet begonnen met de uitvoering van het vernieuwingsfasetraject voor datum van de aanvraag.
 • Voor het vernieuwingsfasetraject heeft u nog geen subsidie ontvangen.
 • Het vernieuwingsfasetraject kunt u binnen 2 jaar afronden.
 • U moet zo veel mogelijk uw eigen financiële middelen inzetten. Alleen voor het deel waarvoor u zelf niet de middelen heeft of elders heeft kunnen krijgen, kunt u vroegefasefinanciering aanvragen.
 • U moet een intentieverklaring hebben van een investeerder die het vervolg van uw vernieuwingsfasetraject wil financieren op basis van de validatie van voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat u aan de overheid vraagt.

Overige voorwaarden

Voor kleine en middelgrote mkb-ondernemers gelden ook de volgende voorwaarden:

Mkb-ondernemers klein

U kunt een geldlening ontvangen voor 45% van de kosten als uw:

 • mkb-onderneming minder dan 50 medewerkers in dienst heeft;
 • jaaromzet of jaarlijks balanstotaal maximaal € 10 miljoen bedraagt;
 • kosten minimaal € 110.000 en maximaal € 350.000 bedragen.

Mkb-ondernemers middelgroot

U kunt een geldlening ontvangen voor 35% van de kosten als uw:

 • mkb-onderneming minder dan 250 medewerkers in dienst heeft;
 • jaaromzet maximaal € 50 miljoen bedraagt of jaarlijks balanstotaal maximaal € 43 miljoen bedraagt;
 • kosten minimaal € 142.000 en maximaal € 350.000 bedragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.