Modernisering Clauscentrale A

Meer artikelen

RWE Generation NL B.V. wil de bestaande eenheid A van de Clauscentrale te Maasbracht (gemeente Maasgouw) moderniseren tot een STEG-installatie (Stoom en Gasturbine), waarbij het vermogen van 640 MWe naar circa 1.350 MWe zal toenemen. Deze nieuwe installatie zal eenheid D worden genoemd.

Stand van zaken

Op vrijdag 2 december 2016 liep de beroepstermijn af voor de op vrijdag 21 oktober 2016 ter inzage gelegde definitieve besluiten.  Er is geen beroep ingesteld. De besluiten zelf zijn nog beschikbaar op deze vervolgpagina.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond

Inpassingsplan en vergunningen

  • Terinzagelegging startnotitie van 13 april 2012 tot en met 24 mei 2012.
  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 13 november 2015 tot en met 24 december 2015.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 21 oktober 2016 tot en met 2 december 2016.
  • Officiele titel inpassingsplan: "Modernisering Clauscentrale A-D".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 20 oktober 2016.
  • Geen beroepen ingesteld.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 3 december 2016.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 3 december 2016.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, telefoon (070) 379 89 79.

 

 

 

Service menu right