Nanotechnologie Topsector HTSM

Nanotechnologie is dé technologie van de 21ste eeuw. Niet alleen vanwege de nog onbekende mogelijkheden die het creëert, maar vooral omdat we verwachten dat nanotechnologie kan bijdragen aan oplossingen voor wereldwijde problemen.

Het is dan ook de aangewezen technologie om de Topsector High Tech Systemen en Materialen nieuwe impulsen te geven.Nederland heeft al een geweldige expertise in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek naar device-oriented fenomenen op de nanometerschaal. Voor innovaties op de langere termijn zetten wij in op baanbrekend onderzoek naar enabling technologies en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen met sociale en economische drijfveren. Door het multidisciplinaire karakter is nanotechnologie niet alleen belangrijk binnen HTSM, maar ook in de Topsectoren Agrifood, Energie, Life sciences en Chemie.

Binnen HTSM onderscheiden we 3 onderwerpen:

  1. Op het gebied van materialen (advanced nanomaterials), zijn met nieuwe technologieën de mogelijkheden vrijwel eindeloos om elk gewenst materiaal of elke gewenste oppervlaktestructuur te ontwerpen. De uitdaging ligt in het begrijpen van de materialen en mogelijke productieprocessen.
  2. De grenzen van het verkleinen van 'gewone' elektronica zijn bijna bereikt. Het combineren van nieuwe optische, elektrische en magnetische fenomenen op nanometer schaal geeft veelbelovende nieuwe toepassingen in de nanoelektronica (devices & components). Sensoren zijn hierbij een belangrijk onderzoeksveld. De interactie tussen 'ge-engineerde' en levende materie biedt bijvoorbeeld een belangrijke uitdaging. Dat geldt ook voor het vinden van productiemethodes om systemen klein en goedkoop te produceren.
  3. Daarnaast is het op het gebied van systemen (systems & equipment) belangrijk om het fabricageproces op nanometerschaal te begrijpen en te kunnen controleren. Bij het ontwerpen van nieuwe systemen is een steeds grotere rol weggelegd voor geavanceerde computermodellen.

De basis voor de roadmap Nanotechnologie binnen HTSM is de Strategische Research Agenda van het Netherlands Nano Initiative. De plannen in deze roadmap moeten geformaliseerd worden in een Topconsortium voor Kennis en Innovatie. Omdat vrijwel alle spelers al participeren in NanoNextNL, is het logisch dat het TKI-Nano wordt gevormd door NanoNextNL met een kleine uitbreiding.

Download:

Service menu right