Netwerkactiviteiten voor MIT TKI

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers bevorderen door het organiseren van netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties? Dien dan een aanvraag in voor netwerkactiviteiten.

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen.

Voorwaarden

  • Uitsluitend de door een Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) aan derden uitbestede kosten (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc) worden voor 100% vergoed.
  • Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactviteit.
  • De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar

Aanvragen

Een aanvraag indienen voor Netwerkactiviteiten doet u via de site van mijn.rvo.nl.

Service menu right