Netwerkactiviteiten voor MIT TKI

Wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers bevorderen met netwerkactiviteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties? Dien dan een aanvraag in voor netwerkactiviteiten.

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen.

Voorwaarden

  • Uitsluitend de door een Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) aan derden uitbestede kosten (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc) worden voor 100% vergoed.
  • Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactviteit.
  • De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar

Budget

Voor de netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars is een gecombineerd budget.

TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars

€ 2,2 miljoen

Aanvragen

Een aanvraag indienen voor Netwerkactiviteiten doet u vanaf 15 april tot uiterlijk 4 juli 2019 via mijn.rvo.nl. Hier kunt u ook eerdere aanvragen beheren en wijzigen.

Service menu right