O2LAB: stimuleren van ondernemerschap in het onderwijs

Onze snel veranderende maatschappij vraagt om een wendbare, ondernemende beroepsbevolking. O2LAB stimuleert ondernemerschapsonderwijs omdat dit bijdraagt aan het ondernemender maken van studenten, scholieren en werkenden.

Er is op het terrein van ondernemerschap en ondernemendheid al veel ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld expertisecentra, centra voor innovatief vakmanschap, leergemeenschappen, fieldlabs, living labs, innovatielabs, campussen en hubs. Eerder was er ook het actieprogramma onderwijs en ondernemen. O2LAB zet in op meer bereik, kwaliteit en samenhang tussen de bestaande initiatieven.

Opzet programma

Het programma werkt zoveel mogelijk vanuit de behoefte van de doelgroep en betrekt hen bij de opzet en uitwerking van het programma. RVO.nl toetst nu aannames over behoeftes en knelpunten om ondernemerschapsonderwijs verder te brengen. Daarbij denken we aan het volgende:

  • Onderzoek naar welke methoden van ondernemerschapsonderwijs werken, voor wie, en in welke context
  • Studiegids met een overzicht van het aanbod van ondernemerschapsonderwijs, opdat uitwisseling eenvoudiger wordt
  • Gemeenschapsvorming: wat is er al en hoe kun je dit verder brengen? Met als doel (betere) kennisuitwisseling tussen de spelers in het ondernemerschapsonderwijs

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dat RVO.nl nu doet, kunnen hier nieuwe producten of diensten bij komen.

O2lab evenement

Wilt u actief meedenken om ondernemerschapsonderwijs beter te maken? Vul het vragenformulier in of meld u dan aan voor de meet-up op 29 mei van 15:00-18:00 uur in Utrecht! Meer informatie ontvangt u na aanmelding via het online aanmeldformulier.

Meer weten?

Heeft u suggesties of vragen, neem dan contact op met het programmabureau O2LAB via emailadres O2LAB@rvo.nl.

Service menu right