Promotie en matchmaking PIB

Promotie en matchmaking is een van de modules van PIB. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten:

Holland Branding

Holland Branding wordt toegepast om een Nederlands publiek-privaat partnerschap doelgericht en onderscheidend te positioneren. Hieronder valt ook het leggen van contacten met belangrijke beleidsmakers binnen de overheid en het bedrijfsleven van het betreffende land.

Holland Branding is het middel om de Nederlandse economische identiteit van een cluster van bedrijven op een onderscheidende en overtuigende manier op kansrijke doelmarkten te positioneren. Activiteiten binnen PIB maken gebruik van de communicatiestrategie van Holland Branding.

Binnen PIB draagt u 1 overkoepelende uniforme boodschap uit die zowel de belangen van de publieke als de private partners behartigt. Een gezamenlijke en gerichte boodschap draagt bij aan een concurrentievoordeel van het cluster in vergelijking met buitenlandse concurrenten. Voor een effectieve en doelmatige werking sluit u aan bij de behoeften van de verschillende stakeholders en doelgroepen in de doelmarkt.

Vanuit RVO.nl krijgt een activiteit binnen de PIB een Holland Branding-adviseur toegewezen. Deze adviseur heeft kennis en ervaring over het ontwikkelen van een communicatiestrategie en zal zorgen voor de ontwikkeling van de strategie.

U kunt verschillende promotiematerialen en promotiemiddelen inzetten. Denk hierbij aan:

 • logo;
 • flyers;
 • brochures;
 • ontwerp van een beurstand;
 • profielenboek;
 • website;
 • promotiefilm.

Handelsmissies en beurzen

Missies en beurzen kunnen onderdeel zijn van een PIB-activiteit. Hiervoor heeft u minimaal 4 deelnemers uit het cluster van bedrijven nodig.

Een uitgaande missie bestaat vaak uit een workshop of seminar, een bedrijfsbezoek, een netwerkevent of individuele matchmaking. Tijdens een beursdeelname kunt u ook seminars of netwerkevents organiseren.

Bezoeken en bijeenkomsten

Denk hierbij aan een seminar, een workshop, een bezoek aan een lokale overheid of een bedrijfsbezoek. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig en worden meestal door het buitenlandnetwerk georganiseerd.

Inkomende missies

RVO.nl kan 3 varianten van zogenoemde inkomende missies organiseren:

 1. High Potentials-programma:
  Dit is een inkomend bezoek van veelbelovende jonge personen (27-35) werkzaam bij de overheid, in de politiek, in bedrijven, maatschappelijk middenveld, onderwijs en wetenschap. De ambitie van het programma is om de Nederlandse kennis en technologie aan de deelnemers te presenteren.
 2. Influentials Programme:
  Hier gaat het om 2 tot 10 personen uit een land. Dit kunnen politici, wetenschappers, ambtenaren, journalisten, zakenmensen zijn of een mix daarvan. Zij krijgen een programma op maat aangeboden op een gebied waarop Nederland zich wil onderscheiden, bijvoorbeeld fietsinfrastructuur.
 3. Journalistenprogramma:
  Journalisten krijgen een volledig verzorgde persreis aangeboden waarin ze de bedrijven uit het samenwerkingsverband ontmoeten. Dit kan leiden tot positieve publiciteit. Dit programma vindt meestal plaats 2 weken voor een staatsbezoek of strategische missie. Journalisten worden uitgenodigd om zich zo in te werken in de thema’s van het bezoek of de missie.

Service menu right