Stappenplan om tot een PIB te komen

Een PIB is gericht op een periode van 2 tot 3 jaar. Doorloop onderstaande stappen om in aanmerking te komen voor een PIB. Alle benodigde formulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

1. Intakegesprek

U krijgt eerst een intakegesprek met RVO.nl. Tijdens dit gesprek licht u uw businesscase toe. Aan de hand van de toetsingscriteria zal onze adviseur u wijzen op eventuele verbeterpunten in uw businesscase.

2. Businesscase

Na het intakegesprek kunt u besluiten om een verzoek voor een PIB te doen. U voegt uw concept-businesscase aan uw aanvraag toe. In uw concept-businesscase omschrijft u hoe het cluster zich succesvol denkt te positioneren in de doelmarkt.

Na het aanleveren van een concept-businesscase kunt u een adviesgesprek aanvragen bij uw contactpersoon van RVO.nl. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw definitieve businesscase neemt RVO.nl een beslissing op basis van de toetsingscriteria (go- of no go-moment). RVO.nl vraagt hierbij advies van relevante Nederlandse overheden.

3. Convenant en actieplan

Na een go-moment werkt u samen met RVO.nl de businesscase uit in een convenant inclusief actieplan. Hiervoor heeft u maximaal 3 maanden de tijd. Binnen deze 3 maanden moet u de activiteiten binnen de PIB voldoende uitwerken.

Het convenant en actieplan geven een raamwerk voor de verdere ontwikkeling van activiteiten, zoals trainingen, congressen, uitwisselingen van managers of experts. De datum van ondertekening van het convenant is de startdatum van de uitvoering van de PIB.

4. Uitvoering en stuurgroep

Tijdens de uitvoering kunnen de coördinator, RVO.nl, experts van andere overheidsorganisaties en een enkele deelnemer uit het cluster zitting nemen in een stuurgroep. Deze stuurgroep overlegt periodiek op hoofdlijnen over de voortgang en ontwikkelingen.

5. Overdracht

Uw cluster bouwt een sterk netwerk op en creëert voldoende markttoegang, zodat het zich internationaal verder kan positioneren.

Service menu right