Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

Op 7 januari 2019 opent de eerstvolgende tender van Partners voor Water. Plan nu een projectideegesprek in met een van onze adviseurs om in aanmerking te komen voor subsidie.

Heeft u een vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied? Wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta's en hun toeleverende systemen in het buitenland? De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) biedt mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties (ngo's).

De subsidieregeling WWSD is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Partners voor Water Thumb

Samenwerken in consortia

De regeling WWSD stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale consortiumpartijen. Bij een consortium levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een consortium is niet verplicht. Maar de ervaring leert dat het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om succesvol een project af te ronden.

Eerst projectideegesprek aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag is een projectideegesprek verplicht. Tijdens zo'n intakegesprek legt u uw projectidee voor aan een van de projectadviseurs van RVO.nl. Er wordt dan getoetst of uw project voor subsidie in aanmerking kan komen. Zonder projectideegesprek kunt u geen aanvraag indienen!

U vraagt een projectideegesprek aan door het projectideeformulier in te vullen. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina onder 'Downloads'. Stuur het naar administratiepvw@rvo.nl.

U kunt het hele jaar door een projectideegesprek aanvragen. Wilt u meedoen aan een bepaalde tender? Dan moet u uw projectideegesprek voor een bepaalde datum inplannen. Onze adviseurs voeren tot en met eind januari 2019 projectideegesprekken voor de eerstvolgende tender.

Tenders 2018 en 2019

In 2018 en 2019 vinden de volgende tenders plaats:

  • 8 januari 2018 tot 9 februari 2018, 12.00 uur;
  • 2 juli 2018 tot 7 september 2018, 12.00 uur;
  • 7 januari 2019 tot 8 februari 2019, 12.00 uur;
  • 1 juli 2019 tot 6 september 2019, 12.00 uur.

Projectuitvoering

Zodra u een aanvraag heeft ingediend, mag u beginnen met de uitvoering van uw project. Dit is wel op eigen risico. Het is dan namelijk nog niet bekend of u daadwerkelijk subsidie  ontvangt. Wanneer uw project is goedgekeurd, krijgt u een beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Bent u al gestart met de uitvoering van uw project maar is uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u de kosten niet bij RVO.nl in rekening brengen.

Een adviseur van RVO.nl is tijdens het project uw contactpersoon. Voor de start van uw project maakt u kennis met hem of haar. Bij die kennismaking licht de adviseur de verplichtingen uit de beschikking toe.

Meer informatie over projectuitvoering en formats voor rapporteren over uw project vindt u op mijn.rvo.nl.

Budget

Het beschikbare budget in 2018 is € 2 miljoen per tender. Na sluiting van de tender beoordeelt RVO.nl de aanvragen op basis van kwaliteitscriteria, niet op volgorde van binnenkomst. De uitslag volgt na ongeveer 3 maanden.

Inspiratie opdoen?

Achtergrond en wet- en regelgeving

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de rijksoverheid. De regeling Partners voor Water vergroot de waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector. Zij levert ook een bijdrage aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek.

RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Buitenlandse Zaken.

Wet- en regelgeving

Service menu right