7 tips voor een succesvolle aanvraag Partners voor Water

Heeft uw organisatie een innovatieve technologie en methodologie op het gebied van water? Maar hoe maakt u van een mooi idee een kansrijke aanvraag? Onze programma-manager Guus Schutjes geeft u 7 tips.

"We zijn steeds weer blij verrast door nieuwe, slimme oplossingen voor verschillende uitdagingen rond water. Wij helpen u om innovatieve ideeën goed te laten aansluiten op uitdagingen buiten Nederland. Op weg naar een goed en overtuigend projectplan!", aldus Schutjes.

1. Plan het adviesgesprek zo vroeg mogelijk

"Het is ontzettend zonde als een plan waar veel tijd in is gestoken het niet haalt. De aanvrager is enthousiast over zijn of haar idee, maar het plan moet ook zorgvuldig uitgewerkt en compleet zijn. De subsidiecriteria zijn er niet voor niets. We merken dat aanvragers vaak te weinig tijd nemen voor een goede voorbereiding en het uitschrijven van de aanvraag. Verlies geen tijd en plan het verplichte projectideegesprek zo snel mogelijk.

Op basis van de criteria en onze ervaring geven wij tijdens het gesprek aan of uw idee voldoende aansluit bij de doelstellingen en doen we relevante suggesties. Door op tijd te beginnen heeft u voldoende tijd om:

  • te zorgen voor de juiste inbreng van buitenlandse partners;
  • kennis uit uw netwerk op te halen;
  • een goed projectplan te schrijven."

2. Zorg dat uw plan voldoet aan de criteria

"Wij toetsen of het plan voldoet aan de beoordelingscriteria van het programma Partners voor Water. Zo kunnen we verschillende projecten toch op dezelfde gronden beoordelen. Per criterium kennen we punten toe. De aard van uw projectidee bepaalt op welke onderdelen u vooral scoort. Natuurlijk moet de totaalscore goed genoeg zijn om voor beoordeling in aanmerking te komen. Zorg bij het opstellen van uw plan dat u goed op de hoogte bent van de criteria."

3. Geef aandacht aan de uitvoering

"Het lijkt een open deur, maar het is essentieel dat u in de aanvraag niet alleen het idee toelicht, maar ook helder uitlegt wat u precies wilt gaan doen:

  • Voor welk probleem is het project de oplossing?
  • Welke situatie verbetert door uw project en hoe pakt u dat aan?
  • Leg uit wat er in de praktijk gaat gebeuren, technisch en organisatorisch. Hoe werkt u samen met partners, wie doet wat?"

4. Wees echt vernieuwend

"We zoeken innovatieve projecten. Laat dus zien wat er echt innovatief is aan uw voorstel ten opzichte van bestaande en concurrerende technologie of methodologie. Wees eerlijk en overtuigend. In welk opzicht is uw project anders en vooral beter dan wat er al is?"

5. Toon de mogelijkheden

"De subsidieregeling is er voor activiteiten die reëel zicht bieden op een succesvolle voortzetting, bijvoorbeeld in de vorm van opschaling of spin-off. Wees realistisch. Is er ook een markt als er geen subsidie is? Wie zijn uw concurrenten? En als opschaling mogelijk is, hoe pakt u dat dan aan?

Duurzaamheid is belangrijk. Uw project moet aansluiten op de lokale situatie, met oog voor milieu en klimaat. Daar is samenwerking met lokale partners voor nodig."

6. Wees realistisch

"De praktijk is weerbarstig. Zaken kosten vaak meer tijd, moeite en geld dan u zou willen. Zorg daarom dat uw projectplan zo realistisch mogelijk is. Besteed aandacht aan de geldende wetten en regels, en het vergunningenstelsel. Ga na of een wettelijk kader in de praktijk ook echt zo werkt - dat is niet altijd vanzelfsprekend. Inklaren van materiaal bij de douane kan tot veel tijdverlies en kosten leiden.

Houd rekening met hoe het lokaal werkt en wat mensen gewend zijn. U kunt bijvoorbeeld wel vinden dat mensen moeten betalen voor drinkwater, maar gaan ze dat ook doen?"

7. Zet de stap!

"Onze ervaring is dat er in Nederland veel goede ideeën zijn, met grote mogelijkheden. Wij stimuleren dat die ideeën ‘boven water’ komen en succesvol worden benut. Dus aarzel niet en maak een afspraak met een adviseur van Partners voor Water!"

Meer informatie

Partners voor Water

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021. Dit programma is één van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren het programma uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.

Service menu right