Aanvraagproces Partners voor Water - WWSD

U vraagt de subsidie Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) aan via mijn.rvo.nl. Zodra de tender geopend is, vindt u op deze pagina een rechtstreekse link naar de aanvraagpagina.

Uiterste datum en tijdstip voor indienen

De tweede tender van 2019 is open vanaf 1 juli 2019 en sluit op 6 september 2019, 12.00 uur in de middag. Aanvragen die daarna binnenkomen, neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) niet in behandeling. Begin daarom op tijd met het uploaden van uw documenten.

Projectidee vooraf toetsen bij adviseur RVO.nl

Bespreek vooraf uw projectidee met een projectadviseur. Dit doet u aan de hand van een ingevuld projectideeformulier. Tijdens een intakegesprek bij RVO.nl, telefonisch, of via Skype/Facetime, krijgt u een indicatie of uw plan past binnen de regeling WWSD. U vindt het projectideeformulier onderaan deze pagina onder 'Downloads'.

Inloggen met eHerkenning

Om in te loggen op mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning nodig met minimaal beveiligingsniveau 2+. Vraag ruim op tijd uw eHerkenning aan. Meer informatie over eHerkenning.

Benodigde documenten

  • projectplan (Word);
  • projectbegroting;
  • formulier aanmelding en machtiging deelnemer samenwerkingsverband (indien van toepassing).

De formats voor uw projectbegroting en het formulier 'aanmelding en machtiging deelnemer samenwerkingsverband' vindt u op mijn.rvo.nl onder het kopje 'Bijlagen bij uw aanvraag'.

Na sluiting van de tender

Na sluiting van de tender controleert RVO.nl of alle aanvragen volledig zijn. U kunt na sluiting geen aanvullende informatie meer aanleveren. Wanneer uw aanvraag onvolledig is, kan dat leiden tot afwijzing van uw voorstel.

Beoordeling

Minimaal 2 projectadviseurs beoordelen de inhoud van uw subsidieaanvraag. Zij vragen ook advies aan de Nederlandse ambassade in het land van uw aanvraag. RVO.nl controleert of u financieel voldoende draagkracht heeft voor de uitvoering van het subsidieproject. In de laatste fase gaan de voorstellen naar een expertpanel. Daarna volgt de definitieve ranglijst. Zie Beoordelingscriteria.

Haalbaarheidsprojecten en pilotprojecten kennen ieder een aparte ranglijst. Projecten worden gehonoreerd tot het maximum budget is bereikt per type project. Bij haalbaarheidsprojecten is dat € 300.000 en bij pilotprojecten € 1,7 miljoen.

Uw aanvraag kan meer dan 65 punten krijgen en toch geen subsidie ontvangen, omdat het budgetplafond is bereikt. Opnieuw indienen voor de volgende tenderronde mag. Maar vraag dan altijd advies aan een projectadviseur.

Goedkeuringen en afwijzingen

U krijgt tijdens de inhoudelijke en financiële beoordeling geen tussentijdse informatie over de slagingskans van uw subsidie. RVO.nl verstuurt de afwijzingen en subsidiebeschikkingen (goedkeuringen) binnen 13 weken na sluiting van de tender.

Service menu right