Internationale waterambitie

Nederland heeft internationaal een grote reputatie op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en maritieme technologie. Ons land is voorloper op het gebied van de integrale benadering en van de preventieve en participatieve aanpak. Bij ingewikkelde en spoedeisende watervraagstukken benaderen andere landen Nederland vaak om advies en mede-uitvoering.

Nederlandse expertise is het vertrekpunt voor internationale samenwerking en het verkrijgen van een groter aandeel bij de uitvoering van werken. Andere landen hebben aanvullende kennis. Nederlandse partijen hebben er baat bij om die kennis uit het buitenland te halen en intensief met buitenlandse bedrijven en instellingen samen te werken. Dat is van belang om te blijven innoveren. Maar ook om de reputatie van Nederland als kennis- en expertisecentrum op watergebied te vergroten.

Intensieve samenwerking

De schaal, urgentie en complexiteit van de wateruitdagingen vragen om een integrale en internationale aanpak. Daarbij zijn diplomatie, innovatie, partnerschappen en nieuwe financieringsmechanismen belangrijk. De ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, en Infrastructuur en Milieu werken daarom intensief samen om efficiency en effectiviteit te vergroten. En om expertise vanuit de praktijk zoals van waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en RVO.nl hierbij te betrekken.

Door expertise op het gebied van bestuur en diplomatie te combineren kan waterdiplomatie krachtiger worden ingezet. De Internationale Water Ambitie (IWA) beschrijft het kader voor deze intensieve samenwerking.

Service menu right