Haalbaarheidsproject Partners voor Water - WWSD

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) legt bewust de nadruk op pilotprojecten. Haalbaarheidsprojecten vormen het voortraject voor pilotprojecten.

Voorbereiding op pilot of demonstratie

In een haalbaarheidsproject bepaalt u de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project. Een haalbaarheidsproject onderzoekt een helder probleem waar uw concrete methode, technologie of aanpak een mogelijke oplossing voor is. Als voorbereiding op een pilotproject of demonstratie kijkt u naar verschillende condities, zoals financieel, juridisch, institutioneel, mogelijke partners, marktperspectief, concurrentie.

Uit het haalbaarheidsproject moet blijken of uw oplossing voldoende kans heeft. Zo niet, dan bespaart dat u de moeite van het opzetten van een pilot.

Wat is een haalbaarheidsproject niet?

Een haalbaarheidsproject is geen studie waarbij u de problematiek nog verder in kaart brengt, bijvoorbeeld via modellering, workshops met stakeholders, dataverzameling en analyse. Het leveren van technische assistentie is evenmin een activiteit binnen een haalbaarheidsproject.

Projectomvang en subsidiepercentages

De maximale projectomvang van een haalbaarheidsproject is € 250.000. Dit maximale bedrag zal in de meeste gevallen niet nodig zijn. De maximaal beschikbare subsidie ligt meestal tussen de 50 en 70% van € 250.000.

In de onderstaande tabellen vindt u de subsidiepercentages voor de haalbaarheidsprojecten voor ondernemingen en voor onderzoeksorganisaties. In de aanvraag laat u zien hoe u de resterende 30 tot 50% van het budget financiert.

Aan de hand van een stroomschema (de mkb-toets) kunt u bepalen of u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent.

Haalbaarheidsprojecten ondernemingenGrote ondernemingMiddelgrote ondernemingKleine onderneming
Basis50%50%50%
Ophoging vanwege soort onderneming-10%20%
Totaal50%60%70%
Haalbaarheidsprojecten onderzoeksorganisaties 
Basis70%
Totaal70%

 

Service menu right