Pilotproject Partners voor Water - WWSD

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) moet uw pilotproject een afgebakend probleem in een lokale buitenlandse situatie op kunnen lossen. U bent niet verplicht om eerst een haalbaarheidsproject uit te voeren.

Experimentele ontwikkeling

Bij een pilotproject moet altijd sprake zijn van experimentele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden.

Deze kennis en vaardigheden moeten gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan prototyping, demonstratie, pilotontwikkeling, testen en validatie van nieuwe of verbeterde activiteiten zijn.

Het routinematig wijzigen van bestaande activiteiten valt niet onder experimentele ontwikkeling.

Oplossing testen in de praktijk

In een pilotproject test u uw oplossing in de praktijk, op een kleine en realistische schaal. Dit moet de beoogde klant ervan overtuigen dat uw oplossing of methode werkt. Na de demonstratie kan de klant sneller beslissen om de bredere toepassing aan te schaffen.

Tastbare en niet-tastbare toepassing

Bij 'tastbare' techniek wordt uw oplossing toegepast binnen een bestaande situatie, of toegevoegd aan een bestaand procedé.

Bij een 'niet-tastbare' toepassing wordt uw methodologie toegepast op bijvoorbeeld een deel van een watergebied of binnen een klein gebied. Wanneer de methode succesvol is, kunnen een heel stroomgebied en zelfs verdergelegen gebieden de methode toepassen.

Pilotproject is geen kennisversterkingsproject

De producten, procedés of diensten binnen een pilotproject bevatten vernieuwende Nederlandse kennis en kunde voor waterveiligheid en waterzekerheid. Pilotprojecten zijn geen projecten om kennis te versterken.

Elementen van kennisversterking zoals capaciteitsopbouw, training, kennisoverdracht of gedrags- en cultuurverandering kunnen wel in een pilot worden opgenomen. Maar dan moeten ze de (institutionele) borging van het project ondersteunen en versterken. De kennisversterkingselementen moeten in verhouding zijn met de pilot.

Projectomvang en subsidiepercentages pilotproject

De maximale projectomvang van een pilotproject is € 600.000. De subsidiebijdrage is maximaal 40 tot 60% van uw projectomvang. Daarom is het belangrijk dat u laat zien hoe u de overige 40 tot 60% van het budget financiert.

In de onderstaande tabellen vindt u de subsidiepercentages die van toepassing zijn op pilotprojecten voor ondernemingen en voor onderzoeksorganisaties.
Aan de hand van een stroomschema (de mkb-toets) kunt u bepalen of u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent.

Pilotprojecten ondernemingenGrote ondernemingMiddelgrote ondernemingKleine onderneming
Basis25%25%25%
Ophoging vanwege soort onderneming-10%20%
Ophoging vanwege onder andere samenwerking met tenminste een mkb-bedrijf of projectresultaten ruim verspreiden via conferenties, publicaties, open data sources15%15%15%
Totaal40%50%60%

 

Pilotprojecten onderzoeksorganisaties 
Basis60%
Totaal60%

 

Service menu right