Voorwaarden Partners voor Water - WWSD

Wilt u gebruikmaken van de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD)? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Alleen ondernemingen, onderzoeksorganisaties en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) kunnen een aanvraag indienen. In het geval van een samenwerkingsverband treedt 1 aanvrager als penvoerder op.

Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo's mogen deelnemen in uw consortium. Ze mogen niet als penvoerder optreden. Een buitenlandse partner mag subsidie ontvangen. De penvoerder verstrekt die subsidie. Nut en noodzaak wegen mee in de beoordeling.

Nederlandse en buitenlandse overheidsorganisaties mogen niet als consortiumpartner deelnemen. Uitzondering: Gaat een waterschap in het buitenland activiteiten uitvoeren die niet tot de Nederlandse publieke taak behoren? Dan kunnen deze als economische activiteiten worden aangemerkt. Het waterschap wordt dan als onderneming aangemerkt en mag onderdeel uitmaken van het consortium.

U identificeert een lokale gebruiker of begunstigde. Sterk lokaal eigenaarschap en betrokkenheid van lokale partners is essentieel. Leg voor en tijdens uw project contacten met bijvoorbeeld ontwikkelingsbanken en lokale overheden en bedrijven.

Vernieuwende Nederlandse kennis en kunde

Uw project stimuleert de inzet van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde, op het gebied van waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s en toeleverende systemen in het buitenland. Uw project heeft te maken met een of meer van de volgende thema’s:

  • drinkwater en sanitatie;
  • watergovernance;
  • duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (maar niet op de wal);
  • klimaat;
  • (water)veiligheid;
  • voedsel en ecosystemen;
  • water en energie.

Maximale projectomvang

Er geldt een maximale projectomvang. De maximale projectomvang vindt u op de pagina's over haalbaarheidsprojecten en pilotprojecten.

Afwijzingsgronden

In artikel 13 van de regeling vindt u redenen om een project af te wijzen. Toets uw project eerst aan deze afwijzingsgronden. Of vraag een toelichting hierover tijdens een intake met een adviseur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Service menu right