Pilot 2g@there-OS

De Nederlandse overheid doet in een aantal pilots onderzoek naar de inmiddels gesloten regeling 2g@ there. 2g@ there-OS moet aansluiten bij het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. U kunt voor deze pilots geen aanvraag indienen.

Ontwikkelingssamenwerking levert een belangrijke bijdrage aan een goed lokaal ondernemingsklimaat. Dit biedt kansen voor lokale economieën, en op den duur kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse overheid wil stimuleren dat het Nederlandse bedrijfsleven een aandeel levert aan het ondernemingsklimaat in de ontwikkelingslanden. Waar mogelijk ondersteunt de Rijksoverheid hierbij.

Doel van de pilot

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert enkele pilots uit om deze aanpak te testen en te toetsen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met deze pilot het ondernemingsklimaat in de Nederlandse doellanden voor ontwikkelingssamenwerking verstevigen. Het versterken en verder ontwikkelen van de lokale sector staat centraal.

We ondersteunen samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De vraag van het doelland staat hierbij centraal. Door kennis, kunde en expertise te delen, verbetert het ondernemingsklimaat. Dit draagt bij aan de beleidsdoelstelling: het verminderen van armoede.

Lopende pilotprojecten

Er zijn pilotprojecten (geweest) in Kenia, Oeganda, Ethiopië, Indonesië, Soedan en Myanmar. U vindt alle 2g@there-OS-pilotprojecten op de website Aiddata.rvo.nl. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Inspiratie opdoen?

Verschillende ondernemers maakten succesvol gebruik van de regeling 2g@ there-OS. Lees hun ervaringen in de praktijkverhalen.

Service menu right