Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3) is het Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.

Europese vlag

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Budget

Voor POP3 is vanuit het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling (ELFPO) € 765 miljoen beschikbaar gesteld. Dat is ongeveer € 110 miljoen per jaar. De Nederlandse overheid (rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) levert een eigen bijdrage aan het programma van minstens hetzelfde bedrag.

Plattelandsontwikkelingsprogramma

Het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) maakt sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Elke lidstaat moet een nationaal plan opstellen voor plattelandsbeleid. Dit plan moet de Europese Commissie goedkeuren.

POP3

De Europese Commissie heeft het nationaal plan van Nederland voor het POP3-programma 16 februari 2015 goedgekeurd. Het programma is gemaakt in een samenwerking van het Ministerie van Economische zaken, de 12 provincies en landbouw- en natuurorganisaties. POP3 richt zich op 5 thema's:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  • Jonge boeren
  • Natuur en landschap
  • Verbetering van waterkwaliteit
  • LEADER (versterken landelijk gebied)
De provincies bepalen zelf op welke thema’s ze de nadruk leggen.

Meer weten?

Lees meer over het Plattelandsontwikkelingsprogramma op de websites van het Regiebureau POP en het Netwerk Platteland.

Het Nederlandse plattelandsbeleid voor de nabije toekomst staat in het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Service menu right