Positieve lijsten - MIA\Vamil

Voor een aantal bedrijfsmiddelen is een lijst opgesteld van merken en typen waarvan - op grond van door de leverancier verstrekte informatie - bij RVO.nl bekend is dat deze aan de gestelde eisen voldoen. Deze zogenoemde positieve lijsten staan hieronder (pdf).

Niet op de positieve lijst?

Een positieve lijst is een hulpmiddel bij het aanvragen. Het is dus mogelijk dat een bedrijfsmiddel voldoet, maar (nog) niet op de positieve lijst staat en dus wel in aanmerking komt voor MIA\Vamil. Echter, aan de vermelding op een positieve lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfsmiddel laten opnemen

Wij actualiseren de positieve lijsten elk kwartaal. Opname van bedrijfsmiddelen (merk en type) op de positieve lijsten kunt u sturen naar miavamil@rvo.nl. Zorg dat u de opname onderbouwt met informatie dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de technische eisen. Voorbeeld: voor opname op de lijst 4310 is een NOx-emissierapport nodig.

Positieve lijsten 2019

Op de Milieulijst zijn vanaf 2019 de codes F 3410, B 3411 en E 3412 vervallen. Voor de nieuwe codes F 3413, A 3414, B 3415 en F 3416 voor mobiele machines zullen wij geen positieve lijsten publiceren. Op het eLoket zijn wel de machines ingeregeld die bij RVO.nl bekend zijn.

Service menu right