Positieve lijsten - MIA\Vamil

Voor een aantal bedrijfsmiddelen is een lijst opgesteld van merken en typen waarvan - op grond van door de leverancier verstrekte informatie - bij RVO.nl bekend is dat deze aan de gestelde eisen voldoen. Deze zogenoemde positieve lijsten staan hieronder (pdf).

Niet op de positieve lijst?

Een positieve lijst is een hulpmiddel bij het aanvragen. Het is dus mogelijk dat een bedrijfsmiddel voldoet, maar (nog) niet op de positieve lijst staat en dus wel in aanmerking komt voor MIA\Vamil. Het is ook mogelijk dat een merk en type wel op de lijst staat, dus voldoet aan geluid- en emissie-eisen, maar dat uw melding voor een bedrijfsmiddel van dit merk en type toch om andere redenen wordt afgewezen.

Bedrijfsmiddel laten opnemen

Wij actualiseren de positieve lijsten elk kwartaal. Maak voor opname van aanvullende mobiele machines op de positieve lijsten gebruik van de checklist onderaan deze pagina. Een ingevulde checklist kunt u sturen aan miavamil@rvo.nl. Daarbij is het voor een aantal mobiele machines noodzakelijk dat u extra informatie meestuurt.

Het gaat dan bijvoorbeeld om geluid- en emissierapporten. De voorgestelde merken en typen vermelden wij na goedkeuring op de positieve lijsten.

Tips voor fabrikanten en leveranciers

Als u als fabrikant of leverancier elektrische, hybride of stille mobiele machines verkoopt, kunnen de volgende tips handig zijn. Alle tips hebben hun nut in de praktijk bewezen:

  1. Verkoop uw machines pas met Vamil of MIA, als zij op de positieve lijst zijn opgenomen. Helaas vinden wij weleens dat een machine niet voldoet, terwijl u daar wel op had gerekend. En dat kan achteraf heel vervelend uitpakken.
  2. Meld uw machine aan, zodra het model in de verkoop komt. De procedure voor opname kan een paar weken in beslag nemen en dat wilt u niet als uw klant ook offertes heeft uitstaan bij uw concurrent. Bovendien kan een vermelding op de positieve lijst ook klanten bij u brengen en kan met een vermelding de controle eenvoudiger (lees: sneller) worden uitgevoerd.
  3. Maak gebruik van de Checklist voor opname (zie de bijlage hieronder). Op deze lijst staat precies wat u voor een aanmelding moet meesturen. Ook vermeldt u hier zelf de machinegegevens. Met een ingevulde checklist gaat de opname sneller in één keer goed en kan worden voorkomen dat u er meerdere keren in moet duiken.
  4. Kan uw machine af-fabriek met biologisch afbreekbare hydrauliekolie worden geleverd? Ook dan zijn er mogelijkheden, mits de goede olie kan worden gebruikt. Check ons lijstje met goedgekeurde bio-oliën hieronder. Kijk ook op www.biosmeermiddelen.nl voor meer tips over het gebruik van bio-olie.
  5. Wijs uw klanten erop dat zij een melding voor MIA en Vamil moeten indienen binnen 3 maanden nadat de opdracht is aangegaan. Neem eventueel een opmerking hierover op in de opdrachtbevestiging. Zo voorkomt u voor uw klant en uzelf vervelende verrassingen achteraf.
  6. Check jaarlijks in januari of februari, of uw machines nog op de positieve lijst staan. De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast in januari. Dat kan betekenen dat uw machines nu niet meer voldoen aan onze eisen. In januari kunt u de nieuwe code-omschrijvingen raadplegen. In februari kunt u de nieuwe positieve lijsten verwachten. U voorkomt hiermee dat u een machine met MIA of Vamil verkoopt, waar dat inmiddels niet meer opzit.

Service menu right