PRIMA: Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid

PRIMA: Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid

Het Programma Implementatie Agenda ICT-Beleid (PRIMA) was een interdepartementaal instrument om innovatieve ICT-projecten bij de overheid en aan de overheid gelieerde organisaties te realiseren. Per 1 november 2012 is het beëindigd.

Voorbeelden van projecten die (mede) vanuit PRIMA zijn gefinancierd zijn DIGID, Antwoord voor bedrijven, Registratie niet ingezetenen (RNI), MijnOverheid, DigiBob en CATCHplus.

Voor wie

PRIMA was bestemd voor overheden en aan overheid gelieerde organisaties die innovatieve ICT-projecten wilden realiseren.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt nog wel rapportages indienen en voorschot of vaststelling aanvragen.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert PRIMA uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Service menu right