Printing Topsector HTSM

Digitaal printen is sterk in opkomst. Niet alleen in de grafische industrie, waar analoge printtechnieken steeds meer worden vervangen door digitale, maar ook voor nieuwe printtoepassingen. Er ontstaat een geheel nieuw veld van 'industrieel printen'.

Inktjet printen is het meest veelbelovend voor alle toepassingen, vanwege het efficiënte materiaalgebruik, de zeer nauwkeurige en contactloze depositie van materialen en de mogelijkheid om complexe 2D-patronen en 3D-structuren te maken van uiteenlopende materialen. Industrieel printen heeft vele (toekomstige) toepassingen. Denk aan de grafische industrie, textiel, printen van veiligheidsmarkers, 3D printen van volledig functionele objecten, printen van elektronica, ‘printen’ van zeer kleine additieven in voedingswaren en printen in de gezondheidszorg: coatings, markers of zelfs hele structuren van biomaterialen.
Voor de meeste nieuwe toepassingen zijn fundamenteel onderzoek en productontwikkeling onontbeerlijk. De uitdagingen zijn onder te verdelen in 3 gebieden:

 1. Printkoppen en functionele materialen De huidig beschikbare printkoppen stellen beperkingen aan de bruikbaarheid van materialen. Dat geldt ook voor interacties tussen substraat en materiaal. Er zijn innovaties nodig in printkoppen en nozzles, en meer kennis van materialen en interacties.
 2. Betrouwbaarheid en geavanceerde meet- en regeltechnieken Voor foutenvrij printen van lagen en patronen, moet de betrouwbaarheid omhoog. Dit vereist onder andere innovaties in meet- en regelmechanismen.
 3. Architectuur van printplatformen Hoe meer printtechnologie de traditionele productiestappen gaat vervangen, des te meer flexibiliteit en modulariteit er nodig is.

We onderscheiden 8 veelbelovende thema’s voor publiekprivate samenwerkingsverbanden, waarvan de eerste en de laatste het meest geschikt zijn om in een TKI te formaliseren.

 1. Printheads & functional materials
 2. Advanced sensing & control
 3. Print platform architectures
 4. Substrates & coatings
 5. Droplet visualisation & modeling
 6. Fluid - substrate interaction
 7. Printed Electronics
 8. Printvalley 2.0

Download:

Service menu right