Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties 2016

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Producentenorganisaties voor visserijproducten en voor aquacultuurproducten spelen een belangrijke rol bij het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ook bij de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten helpen zij de doelstellingen te realiseren.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Elke producentenorganisatie stelt jaarlijks een productie- en afzetprogramma op om haar leden tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten aan te zetten. Met de subsidie Productie- en afzetprogramma’s krijgen deze erkende producentenorganisaties ondersteuning bij het opstellen van het programma voor 2017.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als u een erkende producentenorganisatie bent. Als er een voornemen is om uw erkenning in te trekken, dan kunt u geen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Dan moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Hoogte subsidie

Voor deze subsidie is in totaal € 59.000 beschikbaar.

Per aanvraag krijgt u maximaal € 4.425 subsidie voor de kosten van een productie- en afzetprogramma. Is 3% van de gemiddelde jaarwaarde van de productie, die u als producentenorganisatie in de vorige 3 kalenderjaren heeft afgezet, lager dan € 4.425? Dan ontvangt u dit lagere bedrag. Is dit bedrag hoger dan € 4.425, dan ontvangt u maximaal € 4.425.

Het subsidiebedrag is op 20 juli 2018 met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Het subsidiebedrag mag maximaal 75% zijn van de subsidiabele kosten. Met een subsidiebedrag van € 5.900 was dit 100%. Het bedrag is nu bijgesteld naar € 4.425, dit is 75%. Dit leest u in besluit 40960 van 20 juli 2018 in de Staatscourant.

Aanvragen

De subsidie Productie- en afzetprogramma's voor producentenorganisaties kon u aanvragen tot en met 16 september 2016, 17.00 uur.

Kijk op de pagina Subsidiespelregels EFMZV en lees aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ Subsidies.

Vaststelling aanvragen

Is uw productie- en afzetprogramma goedgekeurd? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. U heeft vanaf de datum van goedkeuring 13 weken de tijd om deze vaststelling aan te vragen.

Wet- en regelgeving

Meer weten? Lees onderstaande wetten en regelingen voor meer informatie over de voorwaarden.

Service menu right