Service menu right

Coating of Point-of-Care devices as a Key Enabling.Technology – Coat PoCKET

De samenwerking van Micronit en Surfix heeft tot doel om een schaalbaar productieproces te ontwikkelen voor als hoofddoelstelling het ontwikkelen van een plastic microfluïdische chip voor complexe point-of-care diagnostiek. De belangrijkste subdoelstelling voor Micronit is het ontwikkelen van een schaalbaar productieproces voor plastic microfluïdische chips dat compatibel is met het aanbrengen van een coating op de wand van de kanalen. De belangrijkste subdoelstelling voor Surfix is het ontwikkelen van een schaalbaar proces voor het lokaal coaten van plastic microfluïdische chips.