Service menu right

De Groene Poort

De Groene Poort is een samenwerkingsverband van vijf jonge Zeeuwse boeren en een innovatieve glastuinder: Lans. Doel van het project was om bij de kassen van Lans een biogasinstallatie met waterzuivering te realiseren.

Aanleiding: behoefte aan zuiver CO2 en warmte in kas
De firma Lans beschikt in de gemeente Rilland over 137.000 vierkante meter kas met trostomaten, waar ook in de wintermaanden volop wordt geteeld. Er is hier grote behoefte aan warmte en zuivere C02. Groene Poort wil daarom op deze locatie biogas produceren en dit opwerken naar groen gas. Voor de verwarming van de kassen is momenteel circa 14 mln kuub aardgas per jaar nodig. Omdat de energiebehoefte in de kassen verschilt, wordt er ook geleverd aan het gasnet. Het CO2 dat bij de opwerking van biogas tot groen gas vrijkomt wordt in de kassen gebruikt als ‘groeibevorderaar’. Daarnaast heeft de glastuinbouw behoefte aan duurzaam geproduceerd water en mineralen. Ook hierin kan het vergistingsconcept voorzien.

Project: thermofiel vergistingsconcept
De Groene Poort heeft gekozen voor een thermofiel vergistingsconcept, in combinatie met een digestaatbewerkings-/waterzuiveringsinstallatie. Deze installatie zuivert het digestaat tot loosbaar water. Dit water kan ook worden afgezet binnen de glastuinbouw en de digestaatzuivering voorkomt dat reststromen moeten worden afgezet op de toch al overvolle Nederlandse mestmarkt.

Daarnaast is er gekozen voor de opwaardering van biogas naar groen gas. Hierdoor kunnen de WKK’s van Lans het gas direct gebruiken als brandstof zonder dat ombouw nodig is voor het gebruik van biogas. Bovendien blijken de WKK’s efficiënter te draaien op groengas dan op biogas. De combinatie van thermofiele vergisting, digestaatbewerking/waterzuivering en groen gas-opwerking door een glastuinbouwbedrijf met verschillende akkerbouwbedrijven is uniek in Nederland.

Resultaat: vergroenen glastuinbouwbedrijf
Het vergroenen van het glastuinbouwbedrijf van Van der Lans door het produceren van groengas, CO2 en gietwater. Hiervoor worden de restproducten van het glastuinbouwbedrijf en enkele akkerbouwbedrijven, al of niet in combinatie met mest vergist. Verwerking van het digestaat tot een mineralen concentraat en restwater voorkomt het vrijkomen van digestaat dat extern, tegen hoge kosten, moet worden afgevoerd

Winst
Nuttige verwerking van restproducten uit land- en tuinbouw en omzetting in een energiedrager (groengas). Extra CO2-besparing door hergebruik van CO2 die vrijkomt bij de opwerking van biogas tot groengas.

Titel:

De Groene Poort

Penvoerder:

Samenwerkingsverband Groene Poort BV

Contactpersoon:

Dhr. I. van der Zee

Adres:

Bathpolderdwarsweg 1, 4411 TH, Rilland

Telefoonnummer:

06-29520262

E-mail:

anne_douwe@hotmail.com

Partners:

Colsen milieutechniek, ZLTO Advies

Looptijd:

1-11-2010 - 31-12-2011

Innovatieagenda:

Effectieve en efficiënte vergistingsketen

Projectnummer:

EVTD01061