Service menu right

Eerste aardwarmtecluster in Koekoekspolder

Het 'Aardwarmtecluster Koekoekspolder' is het eerste aardwarmteproject in Koekoekspolder, IJsselmuiden, en in het oosten van Nederland. Doel van de drie deelnemende tomaten- en komkommertelers is om duurzame warmte op te wekken en te gebruiken.

Project: warmte van water slim benutten
Het verwachte vermogen voor de garantieregeling  behelsde een capaciteit van 4,9 MWth.

Het met een Electrical submersible pumpofwel ESP opgepompte warme water wordt via een leidingstelsel en meerdere warmtewisselaars terug in de grond gepompt. Na de warmtewisselaars wordt het water via een leidingstelsel naar de deelnemende kwekers getransporteerd. Bij de afzonderlijke kwekers wordt de warmte weer via warmtewisselaars overgedragen naar de bestaande verwarmingssystemen. De totale warmtevraag van het cluster is 62.000 MWh per jaar. Hiervan wordt ongeveer 38.000 MWh ingevuld met aardwarmte.

Resultaat: energiebesparing
Het project is binnen twee jaar na aanvraag van RNES Aardwarmte (destijds SEI) gerealiseerd. De financiering is gefaciliteerd door de Provincie Overijssel en de Gemeente Kampen.

Partners:
Het project was een nauwe samenwerking tussen de deelnemende kwekers (het clusterbedrijf), de Provincie Overijssel en de Gemeente Kampen.

Meer informatie:

www.greenhousegeopower.nl

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende (pdf) bijlagen:

•             Advies van TNO over aanvraag project Koekoekspolder: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/SEI/Koekoekspo...

•             Advies van TNO over vaststelling project Koekoekspolder: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/SEI/Koekoekspo...

•             Openbaar Eindrapport project Koekoekspolder: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/SEI/Koekoekspo...

 

Achtergronddocumentatie over project Koekoekspolder (pdf bijlagen in zip-file):

•             Geologisch onderzoek project Koekoekspolder: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/SEI/Koekoekspo...

•             Puttesten project Koekoekspolder: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/SEI/Koekoekspo...