Service menu right

Geothermie Californië Wijnen

Geothermie Californië Wijnen is het eerste geothermieproject in het tuinbouwgebied Californië. Het initiatief is genomen door de Wijnen groep (paprikateelt) en Landbouwbedrijf Californië BV. Wijnen heeft in Californië een areaal van 32 ha. Er zijn mogelijkheden om het areaal uit te breiden.

Project: kassen verwarmen en voorzien van CO2
Doel van het project is de tuinbouwkassen verwarmen met geothermie. Het project heeft een beroep gedaan op de garantieregeling “SEI Risico’s dekken voor aardwarmte”. Het geaccepteerde P90 verwacht vermogen was 5,8 MWth. Dit bleek uit een onderzoek dat bestond uit een deskstudie, diagenetische studie, seismologisch onderzoek en geologische rapportage.

CO2-levering aan de kassen gebeurt uit bestaande WKKs van de tuinder.

Resultaat: energiebesparing
Doel van Wijnen is om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar uiteindelijk wil deze kweker toe naar volledig CO2-neutraal produceren.

De aardwarmtebron is op dit moment succesvol in werking. Voor informatie over het geologisch onderzoeksrapport en de puttestgegevens kunt u contact opnemen met Geothermie Californië  Wijnen BV.

Partners:
Wijnen en Landbouwbedrijf Californië BV werken samen in Californië Wijnen Geothermie BV.

Meer informatie:
De website van glastuinbouwgebied Californië: http://www.californie.nu/gezond-bezig/aardwarmte/