Service menu right

Geothermie De Lier

Geothermie De Lier BV is een initiatief van Harting Holland, een glastuinbouwbedrijf dat is gespecialiseerd in de teelt en het verpakken van diverse tomatensoorten. Doel van het project is het benutten van aardwarmte voor de verwarming van 4 verschillende aaneengesloten kassencomplexen. Het project heeft gebruik gemaakt van de garantieregeling "SEI Risico’s dekken voor aardwarmte”.

Project: warmte van water slim benutten

Het verwachte vermogen voor de garantieregeling behelsde een capaciteit van 11,8 MWth.

Harting Holland teelt diverse soorten tomaten op een oppervlak van 300.000 m2 aan de Zijtwende te De Lier. Het boorproject omvat het realiseren van een injectieput en productieput naar een diepte van ca. 2.000m. Een ESP (Electrical Submersible Pump) pompt warm water op. Dit vloeit door een leidingstelsel naar een filterinstallatie. Vervolgens komt het warme water in de warmtewisselaars terecht waar de warmte wordt afgegeven aan het secundaire leidingtracé van de verwarmingsinstallatie van het kassencomplex. Het afgekoelde water zal door de pompen geïnjecteerd worden in de injectieput.

Resultaat: energiebesparing

Het boorproject is najaar 2014 succesvol afgerond. De jaarlijkse energiebesparing ligt in de orde van 15 miljoen m3 gas.

Meer informatie:

 

Voor meer informatie over project De Lier verwijzen wij u naar de volgende bijlagen:

  • Advies van TNO over aanvraag:
 
  • Geologisch onderzoek
 
  • Puttesten

Downloads: